Strona główna Dzisiaj jest: 28-3-2015, godzina 4:55:32

Zapisy 2014/2015

Od 6 marca 2014 roku rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2014/2015.

Harmonogram naboru:

  • 06.03.2014 r. - 12.03.2014 r. - odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej placówki;

  • 13.03.2014 r. - 02.04.2014 r. - przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola. Dane dziecka można wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie http://kielce.przedszkola.vnabor.pl/  (strona będzie aktywna od 6 marca) Wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdego z przedszkoli, w celu zatwierdzenia;

  • 17.04.2014 r., do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  • 17.04.2014 r. - 24.04.2014 r. - potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola, do którego zakwalifikowało się dziecko;

  • 25.04.2014 r. do godziny 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola;

  • do 31.08.2014 r. - rekrutacja uzupełniająca.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:

  • kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe,

  • kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z prezydentem miasta, tzw. kryteria samorządowe. 

 

Szczegółowe informacje odnośnie kryteriów oraz dokumentów, które rodzice/prawni opiekunowie winni dołączyć do wniosku  znajdą Państwo w naszej placówce.
Serdecznie zapraszamy.